Uitslag enquête bij kerkbalans

Er zijn 66 formulieren ingeleverd van 1205 ingeleverde toezeggingen; dat is 5,5 %. We hebben gehoord dat bedrijven die enquêtes verzenden een respons van 3 % acceptabel vinden. Veel mensen vonden bijna alles belangrijk, misschien ook moeilijk om keuzes te maken. Bij 26 formulieren zijn de open vragen ingevuld. We hebben deze formulieren verdeeld binnen de kerk: predikanten, ouderlingen, kindernevendienst, restauratiecommissie en kerkrentmeesters. Onder 2 formulieren stond een naam, zij worden benaderd.
Hieronder de uitslag:
De kerk is mij wat waard omdat/aantal stemmen:
- het de plek is om samen te komen op belangrijke momenten in het leven: 44;
- het een prachtig monumentaal gebouw is: 38;
- zoveel mensen zich inzetten om het kerk-zijn in stand te houden: 35;
- er het evangelie wordt verkondigd: 29;
- ik aandacht kreeg toen ik dat nodig had: 22;
- er veel geïnvesteerd wordt in diensten voor jonge gezinnen: 21;
- ik er inspiratie vind hoe ik in het leven wil staan: 20;
- ik het belangrijk vind, dat er twee predikanten kunnen zijn: 19.
Het is niet de bedoeling om deze uitslag te gebruiken om veranderingen van  beleid door te voeren. We weten niet of de groep representatief is voor de totale gemeente. Waar bijna alles als belangrijk aangestreept is, weten we ook niet of alles even zwaar weegt.
De open antwoorden zijn qua inhoud in te delen in categorieën:
- het gebruik van kerkgebouw, multifunctioneel, open kerk;
- verbeteren van zitcomfort van de banken;
- zorgen om teruglopende betrokkenheid bij eredienst;
- ruimte rondom de kerk veranderen;
- actie ondernemen t.a.v. niet betalende leden.
Het zet ons ook aan het denken. Er zijn ook onderwerpen bij die als thema bij een dienst gebruikt kunnen worden.
We zijn blij met de reacties, kritisch- positief- meedenkend!
Rinie Disbergen, Mimi Garrits, Ans de Jager, Theo van der Leij, Loes Smeitink, Corrie Strating.