ZWO-nieuws maart 2016

Ik ga, zet een stap naar de ander.
Zondag 14 februari, de eerste zondag van de veertigdagentijd, heeft de ZWO samen met Aleida Blanken een bijzondere dienst georganiseerd. Deze dienst stond in het teken van: ”wil je opstaan en mij volgen”. We luisterden naar het ‘lied van Lot’ van Stef Bos. En we stonden letterlijk op om de expositie ‘de tien geboden’ van Gerard Ursem te bekijken en daarna in groepjes te praten over de coupletten van “Wil je opstaan en Mij volgen als Ik noem jouw naam?” Iona nr. 40. Ieder groepje werd gevraagd om als afsluiting een woord of zin op te schrijven. Deze werden in de kerk opgehangen. In het kader van de veertig dagen actie van Kerk in Actie werd er gecollecteerd voor de Oekraïense weeskinderen. De dienst werd besloten met de St. Patrick zegen. De indrukwekkende expositie van Gerard Ursem is nog elke zondag te bekijken tot en met 20 maart.
Zie ook het fotoalbum.