ZWO-nieuws (maart 2014)

Het 40-dagentijdproject heeft dit jaar als thema: “Zoek de stilte, ontdek wat je beweegt”. Zoals u de laatste jaren gewend bent van ons lichten we elke zondag de collecte toe, met daarnaast pakkende beelden op de schermen in de kerk. Zondag 6 april wordt een dienst waar wij als ZWO commissie onze medewerking aan verlenen. Deze zondag staat de dakloze centraal. Op straat leven betekent constant bezig zijn met overleven. Dat maakt het leven erg zwaar. Daar komt nog bij dat je nauwelijks contact hebt met andere mensen. Die sociale uitsluiting maakt het nog veel moeilijker. Ook als je dakloos bent, heb je behoefte om na te denken over je leven, liefst samen met lotgenoten. Jannie en Gosse de Jager uit Doetinchem trekken zich het lot van de dak- en thuislozen erg aan. Ze zijn in 2006 in Doetinchem een maaltijdproject gestart. 6 April zullen zij in de dienst hierover vertellen. Wij hebben er al iets over gehoord en wij waren erg onder de indruk! Aleida heeft hier bij de kerkdiensten over geschreven.
De afgelopen twee zondagen konden er Paasgroetkaarten gekocht worden. Als ze nog niet allemaal verkocht zijn dan is er na afloop van de dienst van 6 april alsnog gelegenheid om een kaart te kopen. Voor 1 euro stuurt u een kaart naar een gevangene in binnen of buitenland. Het sturen van een Paasgroet betekent: een teken van hoop geven.
Hartelijke groeten, mede namens de andere ZWO-ers,
Jeanette Hebbink.