Openluchtdienst 28 juni 2015

Deze dienst met ds. Ferrari werd gehouden bij De Haverkamp. Het thema was "Alle kleuren tellen mee" en medewerking werd verleend door duo Buitengewoon.