Kerk anno 2016 en daarna (5)

Hebt u meegedaan met de gesprekken over wat kerk zijn voor u en jou inhoudt? De keren die ik heb mogen meemaken waren heel inspirerend. Luisteren naar elkaar om te horen wat bij de ander leeft. Wat belangrijk gevonden wordt. Je spreekt met elkaar over gemeente-zijn, over dat wat je samen bindt. Daar zijn we samen kerk. Stamelend naar woorden zoeken om te zeggen wat je dierbaar is. Wanneer je dat van elkaar hoort, ga je met enthousiasme naar huis. En ben je hoopvol over de toekomst van de kerk.
De vakantietijd komt eraan. In september zullen er nog enkele gesprekken gevoerd worden. Waarna er een inventarisatie gemaakt gaat worden van alle gesprekken. Nadat dit verslag in het moderamen en in de kerkenraad besproken is, zal het met u gedeeld worden.

In de kerk, in de kerk
zijn wij vierend aan het werk
de blijheid en het feestelijke
wordt niet altijd waargenomen
toch vieren wij ieder leven
met wat brood en met wat wijn
dat is zoals ’t in de kerk mag zijn.


Helma Luesink-Momberg.