Zondag 1 oktober 2017 Remigiuskerk

Kerk en Israël: Israëlzondag 2017.
Ieder jaar, op de Israëlzondag, staat de Protestantse Kerk stil bij haar verbondenheid met het Joodse volk. Met de opbrengst van deze collecte worden projecten en activiteiten gesteund, die er op gericht zijn om de relatie tussen joden en christenen levend te houden.
Sinds jaren is de Protestantse Kerk verbonden met Nes Ammim. De christelijke leef- en werkgemeenschap in dit dorp zet zich in om het vertrouwen tussen joden en christenen te vergroten en bouwt op dit moment aan een nieuwe wijk waar Joodse en Arabische gezinnen samen zullen gaan wonen. 
In Nederland steunt de Protestantse Kerk het werk van OJEC, een overleg waar joden en christenen elkaar ontmoeten om van elkaar te leren. Kerk en Israël inspireert theologen en andere belangstellenden met informatie, bijeenkomsten en het tijdschrift Kerk en Israël Onderweg over de joodse wortels van ons geloof.
Met de opbrengst van de collecte steunt de Protestantse Kerk het werk van Kerk en Israël. U kunt uw bijdrage overmaken op NL 10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Kerk en Israël.
Zie ook www.protestantsekerk.nl/collecterooster.