Nieuws: april 2015

Via Jaap en Riet van Mourik kwam de volgende brief van Dirk en Mary Kos uit Mexico.
“Hoe gaat het met jullie in Hengelo? Komen de krokussen al weer uit om wat kleur te bieden aan de gras velden? Het zal niet zover weg zijn denk ik. Met ons gaat het gelukkig goed en we mogen een goede gezondheid genieten om het werk te doen wat God op onze weg heeft gelegd. We zijn dankbaar dat we de gelegenheid hebben om een verschil te maken in het leven van kinderen die zonder deze hulp geen toekomst zouden hebben en ook niet met het evangelie in aanraking zouden komen. Een heel dankbaar maar ook veeleisend werk. Volgende week hopen we weer een nieuwsbrief te sturen met de laatste berichten. Het is alweer een lange tijd dat we de rekening in Nederland niet hadden afgedrukt en nu zagen we de twee collectes die je hebt overgemaakt voor het werk met de gehandicapte kinderen. Het is altijd weer een bemoediging voor ons om te zien dat en hoe we gesteund worden vanuit Nederland. Wil je voor ons de gemeente hartelijk danken voor hun medeleven? Gods zegen voor jullie allen! Dirk en Mary Kos.”