Positief regeerakkoord ledenadministratie.

Begin 2017 jaar is een oproep gedaan door de PKN om te protesteren tegen het voorgenomen besluit van de overheid om de SILA-regeling op te heffen. Dat zou betekenen, dat de kerken geen adreswijzigingen meer zouden doorkrijgen via de burgerlijke gemeenten, met als gevolg dat leden uit het oog verloren raken.
Ook onze kerk heeft meegedaan. Velen van u hebben een protest laten horen door middel van de internetconsultatie of door een handtekening te zetten op de lijst in de Remigiuskerk. 
Het protest heeft effect gehad. Het regeerakkoord is positief over de ledenadministratie van de kerken!
Hartelijk dank voor uw medewerking!