Verslag herdenking 4 en 5 mei 2017

Het Kervel 4 mei.
's Ochtends 11.00 uur. Leerlingen uit groep 7 van de basisscholen kwamen aangefietst bij landgoed “het Kervel”. Wat onwennig en op afstand staan ze daar, wat gaat er gebeuren, wat krijgen we te zien. Namens de Raad van Kerken worden ze in de ruime hal ontvangen door de voorzitter de heer Jaap van Gijssel.
Na een inleidend woord worden er 3 groepen gevormd, die beurtelings bij mevr. Pera, de heer Hermans en de heer de Groot langsgaan. Mevr. Pera uit Zelhem, lid van Amnesty International, vertelde over “wat is vrijheid” en over Nobelprijs winnares Malala Yousefzai. De heer Willy Hermans, op zijn beurt, liet de kinderen inzicht krijgen in het wel en wee van de bewoners van “de Kelder”, terwijl de heer de Groot de kinderen meenam voor een wandeling rond, in en onder het huis.
Samenvattend een indrukwekkende ochtend waar voor een vervolg de RvK en de schooldirecties binnenkort zullen gaan evalueren.

Herdenkingsbijeenkomst 5 mei.
Zoals eerder reeds was aangekondigd een andere opzet. Gepoogd is om alle lagen van onze bevolking hier bij te betrekken. Na een inleidend woord door de heer Jaap van Gijssel, die in het bijzonder de burgemeester
welkom heette, werden de tafelkaarsen aangestoken door Thom Kroezen. Er was koorzang van het koor “Jong van Hart” o.l.v. mevr. Gosselink en er was een gelegenheidsorkest die enige prachtige nummers speelde. Bij binnenkomst orgelmuziek van vaderlandse liederen door Herman Lubbers. Een voordracht “Ik was er niet bij” door mevr. Jolink, die dit op haar bekende wijze bracht.
Ontroerend en indrukwekkend waren de kinderen die vertelden over hun bezoek aan “het Kervel”. Afgesloten werd met samen te zingen: “Laat het altijd vrede zijn”. Bij de uitgang kregen de aanwezigen een roos en een draagfakkel en kon men zich aansluiten bij het monument aan de Synagogestraat.

Hier en daar zijn er zeker voor een volgende keer een aantal punten die aandacht verdienen. Maar als we op de reacties mogen afgaan, spreekt deze wijze van herdenken aan en zullen we ook hier kritisch bezig gaan om e.e.a. op een nog betere wijze gestalte te gaan geven.
P. Noordijk.