Kerkbalans 21 januari t/m 5 februari 2017

Tegelijk met de editie van Klokgeluiden ontvangen de leden ook de enveloppe voor Kerkbalans. Deze bevat een folder waarin we laten zien wat er allemaal gerealiseerd wordt met behulp van vrijwilligers. Verder hebben we geprobeerd te verduidelijken hoe het zit met onze kosten en opbrengsten. 
Dit jaar kunt u op de voor u vertrouwde manier uw bijdrage storten. Voor onze administrateur is de automatische incasso de makkelijkste manier. U geeft het bedrag aan en wanneer u wenst te betalen en hij zorgt voor de juiste afhandeling.
Verder wil ik u nogmaals wijzen op fiscaal aantrekkelijke schenkvormen, kijk hiervoor op www.schenken.nl of vraag ons om informatie.
We hopen op goede toezeggingen zodat we vol goede moed 2017 tegemoet kunnen zien. Alvast bedankt!
Met een vriendelijke groet namens de kerkrentmeesters,
Jan Steenblik.