Bloemschikkingen Advent 2011

Advent.
De schikkingen voor de adventstijd hebben als basis een 5 puntige ster. Het getal 5 drukt uit dat de Eeuwige, de Eén, met de aarde het getal 4, verbonden is. Voor de ster staan 4 adventskaarsen. De kaars die aangestoken wordt staat voor het middelpunt van de ster. Een doek verbindt de ster met de kaars. De hemel verbindt zich met het licht op aarde.

Eerste Advent.
Liturgische kleur is paars. Het thema "Opstaan". De kleur van de doek in de schikking is rood. Hier staat de kleur rood voor de daadkracht waarmee Debora de leidersrol op zich neemt om recht en vrede te brengen. De rode roos geeft de liefde weer voor haar God en haar volk.

Tweede Advent.
Liturgische kleur is paars. Het thema "vrucht dragen". Een groene doek vormt nu de verbinding tussen de ster en de kaars. Groen is de kleur van nieuw leven, hoop en toekomst. De druiven en appels zijn hier het symbool van het goede koningschap dat gevoed wordt door de bron. 

Derde Advent.
Liturgische kleur is roze. Het thema "verwachten". Vandaag is het een oranje doek die de ster en de kaars verbindt. Oranje, de kleur van beweging, levenskracht van in vuur en vlam staan. Vuur en vlammen zijn het beeld waarmee de Geest van God neerdaalt.

Vierde Advent.
Liturgische kleur is paars. Het thema "Doorbreken". Een gele doek verbindt de ster en de kaars met elkaar. De gele kleur drukt kracht van licht, wijsheid en bescherming uit. De kleur die past bij het leven van Simson, de aan God toegewijde. Op de gele doek liggen ruwe stenen en stukken hout. Symbolen van de kracht van Simson.