Cantorij

De cantorij van de Protestantse Gemeente van Hengelo bestaat vanaf februari 1980 en werd opgericht om liederen uit het Liedboek bij de gemeente meer bekendheid te geven. Sommige leden zijn vanaf die tijd nog steeds lid. Momenteel bestaat zij uit ongeveer 20 personen, die iedere maandagavond in Ons Huis van 19.00 uur tot 20.00 uur bij elkaar komen. Hier wordt gerepeteerd voor de eerstvolgende dienst. Daarna wordt gezamenlijk een kopje koffie of thee gedronken. 
Het seizoen loopt van september tot juni. Ongeveer 12 keer per jaar wordt medewerking verleend in verschillende diensten. Het repertoire van de cantorij bestaat uit liederen uit het Nieuwe Liedboek, uitgave mei 2013, aangevuld met liederen van Huub Oosterhuis, Willem Vogel en andere componisten en lieddichters. In overleg met de predikanten worden de liederen voor een dienst vastgesteld. De liederen worden meerstemmig, maar ook 1-stemmig gezongen.
De cantorij staat thans onder leiding van Hans Versloot. 

Om mee te kunnen zingen is het niet noodzakelijk kennis te hebben van muziek, notenschrift en dergelijke. Als u belangstelling hebt, dan bent u welkom op één van de repetitieavonden.

Contactpersoon: Josje Wenneke, Fokkinkweg 5, t: 462334.