Kerkbalans 2015

Mijn Kerk.
Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het dat markante gebouw midden in Hengelo, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan te steken als u daar behoefte aan heeft. De plek waar u kunt ontmoeten.
We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag. Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Uw kerk kost geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, de restauratie van het orgel die in februari begint, personeelskosten, pastorale en missionaire projecten – het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele anderen welkom te heten. Daarom is er de actie Kerkbalans. Een onmisbare bron van inkomsten voor een onmisbare pijler van de samenleving. Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oud-Katholieke Kerk, de Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap. Vijf kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.
Binnenkort gaan de kerkbalansvrijwilligers weer op pad om uw toezegging voor Kerkbalans 2015 te vragen. Eerst om de bekende Kerkbalansenveloppe bij u te posten of af te geven, en ongeveer twee weken daarna om uw (hopelijk positieve) antwoord weer op te halen. Op de antwoordstrook kunt u aangeven hoeveel u dit jaar denkt te kunnen bijdragen aan het plaatselijk kerkenwerk. U kunt deze strook in de antwoordenveloppe doen, liefst al voordat de kerkbalansvrijwilliger weer bij u aanbelt. Daarmee helpt u de vrijwilliger bij het werk dat hij of zij, ondanks de winterse koude en duisternis, belangeloos voor onze gemeente uitvoert. Legt u dus de enveloppe met de antwoordstrook klaar? Bij voorbaat onze hartelijke dank!
Wilt u uw bijdrage voor Kerkbalans fiscaal aftrekbaar maken, bijvoorbeeld in de vorm van een éénmalige of periodieke gift, dan kan dat natuurlijk. U kunt dat ook aangeven op de antwoordstrook. De kerkrentmeesters zullen vervolgens contact met u opnemen om één en ander in goede banen te leiden. Bij een periodieke gift is een notariële akte niet meer noodzakelijk. Het is dus wat dat betreft ook nog gemakkelijker geworden.
Tenslotte kunt u onze kerk benoemen tot erfgenaam of legataris in uw testament. Ook op deze wijze kunt u bijdragen aan het 'kerk zijn' in al haar facetten in Hengelo. Elke bijdrage is van harte welkom. Wij rekenen op u.
Namens de kerkrentmeesters,
Martin Jolink, voorzitter.