Zondag 19 maart 2017 Remigiuskerk

Eerste collecte: Kerk in Actie Myanmar: Mais en rijst.
World Concern ondersteunt boeren in het noordoosten van Myanmar. Dit doet zij onder andere door boeren te trainen, het opzetten van een lokale rijstleenbank, het gunstiger inkopen van zaden en het verbeteren van het verbouwen van rijst. Daarnaast zet World Concern zich ook in voor het beschermen van kinderen voor kinderhandel en een goede registratie en scholing van kinderen.

Tweede collecte: plaatselijk kerkenwerk.
Bijvoorbeeld de cantorij. De cantorij is voor onze gemeente een niet meer weg te denken groep mensen die wekelijks oefent om de gemeente zeker 1 maal per maand met hun zang te begeleiden tijdens de dienst. Ook tijdens bijzondere diensten is de cantorij veelal aanwezig.

Uitgangscollecte: Haïti.
Stichting Hulp Haïti Driel ondersteunt projecten in Passe Catabois op Haïti met diensten en geld. Er wordt samen gewerkt onder andere met St. Passe Catabois. 
Doelstelling van de Stichting Hulp Haïti Driel is ondersteuning van het medisch project in Passe Catabois. Verder is de organisatie actief op het gebied van verbetering leef omstandigheden in het gebied rondom Passe Catabois, huizenbouw, enz.
“De laatste orkanen hebben onze programma’s danig in de war geschopt. Om het nog erger te maken hebben we onlangs nog te maken gehad met een brand bij het ziekenhuis. Rob is bezig met inventarisatie van wat er nog bruikbaar is. Dit zijn vnl. materialen die hier niet te koop zijn maar uit Nederland moeten worden geïmporteerd.”
De brand is dan wel geblust, maar laat dit vuurtje niet uitgaan.
Stichting Hulp Haïti Driel, zie ook www.hulp-haïti.nl.