Kerstattenties 2016

Het is alweer de tijd om aan de kerstattenties te denken, die door en met de gemeente ingepakt en rondgebracht worden.
Op vrijdag 16 december vanaf 19.00 uur worden de attenties ingepakt. De locatie is zoals altijd “Ons Huis” aan de Beukenlaan.
Op zaterdag 17 december worden vanaf 10.00 uur de kerstattenties rondgebracht. Dan zijn jong en oud van harte welkom. Ook vanuit “Ons Huis”.
Mochten er nog vragen zijn of wil je op zaterdag rijden neem dan contact op met Mimi Garrits, tel. 0575-463568, e-mail jm.garrits@kpnmail.nl of Henny Peelen, tel. 0575-462799, e-mail cpeelen@live.nl.
Alvast hartelijk dank en tot ziens.