Zondag 12 november 2017 De Bleijke

Over vrouwen en meisjes gaat het vandaag. Vrouwe Wijsheid en vrouwe Dwaasheid uit het bijbelboek Spreuken (9) houden ons een spiegel voor. Meisjes in feeststemming ontmoeten we in het verhaal van Jezus. Hij vertelt over het Koninkrijk van God. Hoe zal dat er komen, als mensen daarvoor niet openstaan en zich met hun manier van leven niet voorbereiden? Het zijn zijn als met tien meisjes die hun olielampen hadden gepakt om de bruidegom tegemoet te gaan…… (Matteüs 25: 1-13). Een prikkelend verhaal mogen we dit wel noemen. We worden uitgenodigd en uitgedaagd om goed voorbereid te zijn op het feest van Jezus met mensen. Hoort samen zingen tot eer van God ook niet bij een goede voorbereiding? Welkom in de kerkdienst in het Atrium!
AB