Zondag 12 februari 2017 Remigiuskerk - De Bleijke

Eerste collecte: Simavi: iedereen een gezonde basis.
Simavi zet zich in voor betere gezondheid wereldwijd. Want wie gezond is, kan zich ontwikkelen en zo uit de armoedespiraal komen. Ontdek het nieuws en de verhalen per thema op www.simavi.nl.

Tweede collecte: plaatselijk kerkenwerk.

Bijvoorbeeld het bezoekwerk. Het bezoekwerk neemt een belangrijke plaats in binnen onze kerk. Niet alleen de predikanten maar ook een grote groep vrijwilligers gaat regelmatig op pad om ouderen, zieken, eenzamen of anderszins gemeenteleden te bezoeken. Zo leven we met elkaar mee in lief en leed en zoeken we samen naar bronnen van geloof hoop en liefde. 

Uitgangscollecte: bloemendienst.

Veel vrijwilligers verzorgen de bloemendienst. Eén of twee keer per jaar (heel af en toe vaker) wordt er gevraagd een boeket bloemen in de kerk neer te zetten met daarbij een tweede boeket dat door de Diaconie wordt betaald. Daar wordt deze collecte ook voor gebruikt. Deze boeketten worden na afloop van de dienst bij mensen bezorgd die ziek zijn of om andere reden een bloemengroet uit de Kerk kunnen gebruiken. Wilt U ook daaraan meewerken, dat kan uiteraard want we hebben nooit mensen genoeg. U kunt zich daarvoor opgeven bij mevr. Weijers, tel. 462615.