Woensdag 14 maart 2018 Remigiuskerk

Tent of Nations.
Daoud Nassar is een Palestijns christen uit Bethlehem. Samen met zijn familie runt hij een boerenbedrijf met daarop het project Tent of Nations. Ondanks de moeilijke omstandigheden en voortdurende bedreiging van confiscatie van het land, zet de familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve manier in onder het motto “Wij weigeren vijanden te zijn”.

Vriendenmiddag in Driebergen: 'We are not alone!' (10 februari 2018)
Het was een prachtige en inderdaad inspirerende middag: de druk bezochte inspiratiemiddag van 10 februari in Driebergen. We stonden erbij stil dat de situatie van de Palestijnen in Gaza en op de Westbank, ook die van Tent of Nations, nog weer moeilijker is geworden dan die al was. De Israëlische bezetting wordt elk jaar grimmiger en de dreiging voor Tent of Nations groeit, ondermeer door slepende rechtszaken en de recente bouw van een Joods religieus onderwijscomplex vlak naast de heuvel van Tent of Nations.
Belangrijk om de hoop dan toch níet op te geven en ook niet te kiezen voor de slachtofferrol, zoals Daoud Nassar benadrukte toen hij ons toesprak vanuit Bethlehem via een telefoonverbinding. ‘We are not alone’, was daarbij zijn refrein van hoop.
Het netwerk van de Vrienden van Tent of Nations groeit gestaag in Nederland, wat hoopgevend is voor de familie Nassar en voor ons als ‘vrienden’. Zichtbaar en voelbaar was het, hoe goed het ons doet elkaar te ontmoeten op zo’n inspiratiemiddag, om je daarna weer concreet in te zetten voor vrede en gerechtigheid, in je thuissituatie of in Palestina en Israël. 
Voor meer informatie: www.tentofnations.nl