ZWO-nieuws december 2016

Nicky en Abdulai ontmoeten.
Vanuit onze werkgroep ZWO proberen we gemeenteleden bewust te betrekken bij zendings- en ontwikkelingswerk. Naast de bekende projecten en materialen van Kerk in Actie geven we, zoals u weet, ook regelmatig aandacht aan de “vaste” particuliere projecten waarbij onze gemeente betrokken is. Omdat op termijn één van die vier projecten wordt afgebouwd, oriënteerden we ons op iets nieuws. Dat was als snel in beeld. Een van ons was bekend met de van oorsprong Achterhoekse Nicky te Slaa en haar man Abdulai Bah. Zij leerden elkaar kennen via de internationale organisatie Jeugd met een Opdracht in Abdulais geboorteland Sierra Leone. Samen werken ze nu in het Zuid Afrikaanse Kaapstad, met en voor kinderen in achterstandssituaties en vrouwen en meisjes die te maken hebben met seksueel geweld. Nicky is verpleegkundige en Abdulai volgde een opleiding via jeugd met een Opdracht als zendingswerker. Zij verstaan het als hun roeping, om in Sierra Leone een eigen buurtproject te starten, waar mensen uit de eigen locale gemeenschap elkaar helpen op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, sport en entertainment. Op hun eigen website www.hulpenhoopvoorafrika.nl verwoorden ze hun missie als volgt: 
Nicky: 
" De verschillende rollen die ik heb gekregen in het leven inzetten voor de opbouw van het Koninkrijk van God - gericht op het continent Afrika.
Kennis en ervaring als verpleegkundige gebruiken/delen.
Als geliefde vrouw wil ik andere vrouwen ook vertellen dat ze waardevol zijn.
Als dochter van een ondernemer kan ik het voorbeeld van mijn vader volgen.
Dit alles gebaseerd op de tekst uit spreuken 31:10-31 - Een lied over een sterke vrouw."

Abdulai: 
“Mijn visie is het continent van Afrika dienen, waar ik thuis hoor, op welke (kleinschalige) manier dan ook. Als een Afrikaan kan ik niet stil blijven zitten, maar mee werken in het opbouwen van het continent. Dit speciaal gericht op de kinderen die wees zijn en in grote nood verkeren."
"Doe recht aan de weerlozen en wezen, Kom op 
voor verdrukten en zwakken.” (Psalm 82:3 NBG).
In mei 2016 waren Nicky en Abdulai te gast in een bijeenkomst van de diakonie en ZWO en presenteerden zij hun plannen. Wij waren onder de indruk en besloten, om hen alvast met een bescheiden bedrag te steunen en om dit, als alles wederzijds goed verloopt, een vervolg te geven vanuit onze gemeente. 
Hun verhaal, hun gedrevenheid en liefde vanuit het geloof in Jezus Christus zijn aanstekelijk en inspirerend. Daarom zijn we heel blij met hun toezegging om op zondag 8 januari 2017 naar Hengelo te komen. In de kerkdienst zullen zij meer over hun werkzaamheden en motivatie vertellen en tijdens de koffie staan zij open voor vragen, gesprek en zijn er beelden van hun activiteiten te zien. 
We hopen, dat het door kan gaan; Nicky is zwanger en dat is de reden van hun verlof in Nederland. Maar wat zou het mooi zijn, als Abdulai ons kan vertellen over zijn weg van moslimkind in het getroffen land Sierra Leone naar zendingswerker voor Jezus Christus. Juist op de dag, dat we de doop van Jezus vieren…. Welkom op zondag 8 januari om 10.00 uur in de Remigiuskerk! 
Namens ZWO, Aleida Blanken. 

Zendingserfgoedkalenders 2017.
Er zijn nog enkele kalenders te koop. De kalender heeft als thema Kunst en Kerk in Papua. De kosten van deze kalender zijn € 9,00. 
Mocht u belangstelling hebben, neem dan even contact op met Jolanda Wissels, tel. 461768.