Verslag 24 november 2016

Twee jaar lang heeft Jelle Koers, de 26 jarige voormalige dorpsgenoot, gewoond en gewerkt op het reusachtige schip de Logos Hope. Namens een internationale organisatie wordt vanaf dit schip “kennis, hulp en hoop” gebracht in alle havens en omstreken die zij aandoen. Jelle was één van vierhonderd mensen van alle leeftijden, van vele nationaliteiten en achtergronden. Één ding hebben ze gemeen: ze weten zich gedreven door de roeping van Jezus Christus om zijn liefde waar te maken in woord en daad. Jelle nam ons op donderdagavond 24 november mee naar de Logos Hope, op een bescheiden en tegelijk bevlogen manier. Over hoe hij begon als matroos maar ook voetbalwedstrijden organiseerde voor gevangenen op Madagascar en waterfilters installeerde op Maleisië en zoveel meer. Over de ontmoetingen met heel veel inspirerende mensen, die belangstellend waren voor de boodschap van het Evangelie. Over zijn eigen motivatie vanaf het begin en alles wat hij geleerd heeft in die jaren. Hij daagde ons, zijn ruim 30 hoorders, uit om uit onze “comfortzone” te komen, om te luisteren naar onze roeping en geloof handen en voeten te geven. Onder de aanwezigen was ook een verslaggever van Weekblad Contact; Luuk Stam heeft een pagina groot verslag gewijd aan deze inspirerende avond met Jelle. Aan het eind van de avond hebben we Jelle bedankt met de overhandiging van een cheque à 250 euro, namens Werkgroep Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkeling van de diakonie. Deze gift komt ten goede aan het werk van Logos Hope. Het was met recht een avond vol Inspiratie én Ontmoeting.