Kerk anno 2016 en daarna (6)

Wanneer ik dit schrijf, zijn in Rio de Olympische Spelen begonnen. Het belangrijkste bij de Olympische Spelen is niet het winnen maar het deelnemen. En toch zien wij op TV wedstrijden waarbij het winnen, de eindstand het belangrijkste is. Daarnaast hoor je in interviews dat sporters het een eer vinden om voor hun land te mogen uitkomen op de Spelen.
Vanaf de aftrap, op de gemeenteavond van dit voorjaar, tot en met de avond op 8 juni zijn er 99 bladen met een pictogram ingevuld. Velen van u hebben deelgenomen en elkaar daarbij geïnspireerd. Er is al een voorlopige inventarisatie gemaakt met een tussenstand. Pictogram 2: omzien naar elkaar, staat met stip op de eerste plaats. Een ruime meerderheid (66%) heeft aangegeven dat zij ‘omzien naar elkaar’ één van de belangrijkste functies van onze gemeente vindt.
Nu gaat het in de kerk niet om winnen maar veel meer om deelnemen. Met omzien naar elkaar, aandacht geven aan de ander, luisteren naar de ander, kunnen wij deelnemer zijn. Deelnemer van die gemeenschap die handen en voeten wil geven aan het woord van Jezus Christus.
Ik verwijs graag naar Lied 973 uit het nieuwe Liedboek
Om voor elkaar te zijn uw oog en oor,
te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord…..

Helma Luesink-Momberg.