Dick Memelink: Dank je wel!

Vele jaren lang heeft Dick Memelink een centrale rol gespeeld in alles rond liturgie en bijzondere kerkdiensten van onze gemeente. Hij stond aan de wieg van de Liturgische Werkgroep, in de jaren negentig. Sinds die tijd wordt er geregeld overleg gevoerd tussen afgevaardigden van cantorij, kindernevendienst (sinds 2016 is er helaas geen kindernevendienst meer),  organist, voorganger en “gewone” gemeenteleden over de vormgeving van bijvoorbeeld de Stille Week, Pasen en de Adventstijd. Vanuit dit beraad kwamen ook de boekjes uit “Als de dood in ons midden komt” – een praktische handreiking voor alle gemeenteleden rond naderend levenseinde en afscheid, in een lila kaftje – en de groene boekjes voor jonge ouders en rond de doop voor de dopeling. Dick Memelink dacht en werkte aan dit alles heel actief mee, vanuit zijn onderwijservaring en liefde voor kinderen. Bij Paasnacht vieringen zorgde hij voor de begeleiding van kinderen om de nieuwe Paaskaars brandend en plechtig de kerk binnen te dragen en vervolgens het licht door te geven aan allen in de kerk. Voor de vergaderingen kon de Liturgische Werkgroep dikwijls gastvrij terecht in huize Memelink: Janny, bedankt! Onlangs heeft Dick aangegeven te stoppen als lid van de werkgroep. Je blijft wel met veel plezier zingen in de cantorij en wij hopen dat je dat nog heel lang kunt blijven doen, Dick! Om Dick te bedanken vroegen we Gerda Wisselink om een unieke kaars voor Dick te creëren. Kinderen, muziek, bloemen en natuurlijk de Bijbel zijn verbindend in de liturgie én kunnen rekenen op Dicks passie. Een boeket bloemen kon daarom niet ontbreken bij het “afscheid” in de gezellige huiskamer van Janny en Dick. Graag tot ziens en horens in de kerk!
AB