November 2017

'Wat gebeurt er toch veel in jullie kerk', hoorde ik laatst iemand zeggen. Zomaar een kleine opmerking die me aan het denken zette. Het klopt dat er best veel activiteiten worden georganiseerd en dat er van alles gebeurt binnen onze kerkelijke gemeente. Er is een aanbod van Inspiratie & Ontmoeting, er zijn activiteiten in en om de Kerkstraat 15 voor jong en oud. Er worden zondagse diensten georganiseerd en gevierd. De cantorij komt bijeen, er is huiscatechese, enz. De opmerking kwam in de week dat ik net de eerste essentieavond van JOP had bijgewoond. Een avond die georganiseerd is door de jeugdraad en kerkenraad en tot doel heeft op zoek te gaan naar de essentie. Wat zijn onze persoonlijke drijfveren? Een zoektocht naar het waarom. Een zeer inspirerende avond met een grote groep op jeugd en jongeren betrokken gemeenteleden die met behulp van verschillende werkvormen samen op zoek zijn gegaan naar het waarom. Wat is je diepste overtuiging, wat is je diepste wens als het gaat om jeugd en jongeren? Het gaat hierbij om een persoonlijk verlangen die wellicht ook een gedeeld en gedragen verlangen kan zijn van de gehele geloofsgemeenschap. Eerlijk gezegd vond ik het bijzonder lastig. De waan van elke dag is vaak gericht op wat en hoe, terwijl er nu een fundamentelere vraag gesteld wordt. Er werd een beroep gedaan om te komen tot de kern van ons gemeentezijn en mijn persoonlijk geloof. Wat wil ik doorgeven? Welke belofte wil ik doen en kan ik ook waarmaken? Ik heb intussen ook antwoorden gegeven. Omdat we nog in het proces zitten en ik een onderdeel ben van de groep zal ik mijn verlangen nu niet op deze plaats delen. U kunt me er wel naar vragen en ik kom er zeker op terug. Het is de moeite waard om veel deelgenoten te hebben. Ik hoop dat u intussen ook nadenkt over uw verlangen en het waarom van uw handelen en 'zijn' in de gemeente. Ik verheug me al op het gesprek.
Albert Visscher.