Zondag 16 april 2017 Goede Herder Kapel

Pasen is een moeilijk feest. Het gaat over doodgaan, over pijn, over verraad, over geloof tegen beter weten in. We lezen uit Johannes 20: 1-18. En horen de ontreddering van Maria en de leerlingen. Alles lijkt verloren. Wanneer Maria haar naam hoort breekt er licht door. Komt alles in een ander licht te staan. Jezus is opgestaan uit de dood. Teken van het nieuwe leven en een open blik naar de toekomst. Weet u welkom om dit wonder met elkaar te vieren.
Helma Luesink-Momberg.