ZWO-nieuws (oktober 2014)

Bij het nieuws van september hadden we al verteld dat in het weekend van 18-19 oktober Simione Mate uit Brazilië (geboren in Mozambique) komt. Hij komt in het kader van het uitwisselingsproject Bridging Gaps van de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met de PKN. We willen hem op zaterdag een kleine indruk geven over een zorgboerderij en een melkvee boerderij. ’s Avonds zullen we samen een maaltijd gebruiken welke grotendeels gemaakt is door de commissieleden van de ZWO. Op zondagochtend zal hij in die dienst iets vertellen over zijn studie. Het zal een mooie dienst worden. We nodigen u hiervoor hartelijk uit.
Ook willen we de Zendingskalender nogmaals onder de aandacht brengen. Er ligt een inschrijfformulier achter in de kerk met daarbij een kopie van de afbeeldingen. U kunt deze bestellen tot 9 november a.s. Mocht u niet in de kerk komen en wilt u toch een kalender bestellen dat kan. Bel hiervoor Mimi Garrits 0575-463568. De kalenders worden voor 5 december bij u bezorgd. Dan kunt u ze ook betalen. De kosten zijn € 9,00. 
We willen u er ook alvast op attenderen dat we in de advents- en kersttijd een kleine expositie hebben in de kerk. De serie Het leven van Jezus Mafa is het resultaat van schetsen gemaakt in het noorden van Kameroen. Dorpelingen in het gebied van de Mafa speelden de verhalen na uit het leven van Christus. De achtergrond van de afbeeldingen bestaat dan ook in veel gevallen uit het Mandara-gebergte van Kameroen. Maar ook in de kleding, de vorm van de huizen en dergelijke is de cultuur van de Mafa herkenbaar. De platen zijn ontworpen en gebruikt in evangelisatie- en zondagsschoolwerk.
Namens de werkgroep ZWO,
Mimi Garrits.