Gemeenteavonden


Dinsdagavond 13 februari om 20.00 uur zal in de Goede Herder Kapel in de Veldhoek de jaarlijkse gemeenteavond plaatsvinden. Inloop vanaf 19.30.  
Vanuit het kapelbestuur zullen er mededelingen zijn. Tevens zal er de mogelijkheid zijn om... Lees meer...
Op 23 februari werd er in de kapel de jaarlijkse gemeenteavond gehouden. Mogelijk was de storm van die avond er debet aan dat er bijzonder weinig mensen aanwezig waren.
In het eerste deel heeft het kapelbestuur toelichting geven op de... Lees meer...

Donderdagavond 14 april om 20.00 uur zal in de Goede Herder Kapel in de Veldhoek de jaarlijkse gemeenteavond plaatsvinden. Vanuit het kapelbestuur zullen er mededelingen zijn en er is de gelegenheid om vragen te stellen. Verder is Harry Somsen uit... Lees meer...

Op donderdag 12 februari zal de jaarlijkse gemeenteavond in de Goede Herder Kapel zijn. De gemeenteleden wonend rondom de Kapel zullen ook persoonlijk een uitnodiging ontvangen. We willen graag met elkaar spreken deze avond over de 4-de-zondag... Lees meer...
Donderdagavond 15 mei om 20.00 uur zal er in de Goede Herder Kapel in de Veldhoek de jaarlijkse gemeenteavond plaatsvinden. Vanuit het kapelbestuur zullen er mededelingen zijn en er is de gelegenheid om vragen te stellen. Verder zullen we... Lees meer...

Donderdagavond 18 april om 20.00 uur zal er in de Goede Herder Kapel in de Veldhoek de jaarlijkse gemeenteavond plaatsvinden. Vanuit het kapelbestuur zullen er mededelingen zijn en natuurlijk is er volop de gelegenheid om vragen te stellen. Verder... Lees meer...
Op 8 april was er een extra gemeenteavond in de Goede Herder Kapel. Op deze avond waren heel wat mensen aanwezig die zich betrokken voelen bij de kapel. Centraal stond het gesprek over het voorstel dat door de kerkenraden van Hengelo en... Lees meer...

Helaas hebben we moeten constateren dat het bezoek aan de kerkdiensten in de Goede Herder Kapel heel erg afneemt.  Dit komt onder andere doordat in het afgelopen jaar een heel aantal vaste kapelbezoekers door omstandigheden niet meer kon komen.... Lees meer...