Vergadering 30 maart 2016

In de kerkenraadsvergadering op 30 maart hebben we samen gesproken over communiceren. Zijn wij als kerkenraad transparant genoeg naar buiten toe? Veranderingen in het beleid bijv. worden uitvoerig besproken binnen de kerkenraad. We denken er rustig over na en laten ons zo nodig adviseren. Misschien liggen we er wel eens wakker van, maar uiteindelijk kunnen we vrede hebben met een goed afgewogen (voorgenomen) besluit. Als kerkenraad moeten we ons ervan bewust zijn, dat we in bepaalde processen een informatievoorsprong hebben. Niet alles kan gelijk gedeeld worden met de hele gemeente, terwijl wij al wel in onze gedachten wat kunnen wennen aan bijv. komende veranderingen. De gemeente moet ook de kans en de tijd krijgen om aan een bepaald idee te wennen. Daarom moeten we als kerkenraad zorgen voor voldoende informatie en communicatie. Eén van de kerkenraadsleden verwoordt het zo: als nieuwe ambtsdrager gaat er een wereld voor je open, de betrokkenheid wordt een stuk groter. In de kerkenraad ben je je veel meer bewust van wat er speelt. Goede communicatie is van groot belang. Is er bijv. rond het onderzoek "Kerk in de toekomst" weinig inhoudelijk nieuws te melden, dan kunnen we altijd wel procesinformatie geven. Bij Kerkenraad - Algemeen, onder het kopje “Kerk anno 2016 en daarna”, zal Helma Luesink u bijpraten over de stappen, die gezet zijn in dit proces.
De diaconie heeft Johan Harmsen, Stekweg 17 (woonde voorheen Tolweg 1a) bereid gevonden om het college van diakenen te komen versterken en de kerkenraad is daar heel blij mee! De bevestiging zal op 5 juni plaatsvinden, maar Johan zal al wel vast meelopen en ingewerkt worden.
Het contract met ds. Arja Oude Kotte wordt met een half jaar verlengd. We mogen ons gelukkig prijzen met haar prettige manier van bijstand verlenen in het pastoraat rond de Bleijke en Meindershof.
In de paasnacht is er weer een prachtige nieuwe paaskaars binnengedragen, geschilderd door Gerda Wisselink. In de kerkenraadsvergadering hebben we de oude paaskaars verloot. Dit jaar is de eer te beurt gevallen aan mevr. Gerrie Vos-Hiddink om de kaars in ontvangst te mogen nemen. 
Met vriendelijke groet,
Rinie Disbergen.