Zondag 15 oktober 2017 Remigiuskerk

Eerlijk zullen we alles delen. 
Oktober, de tijd van volle schuren, de tijd van volle diepvrieskisten, de tijd van de verwarming wat hoger zetten. De winterkleren worden bekeken en aangevuld, zo nodig. In deze weken hebben de kinderen vakantie en gaan de bollen de grond in.
Alles in orde voor de winter, vinden we. Fijn is dat en ook een rustig idee. In de week waarin dit wordt geschreven, is de orkaan Irma langs gekomen en inmiddels wat bedaard. In de regio’s waar zij huishield, klinkt het lied over schuren, die niet duren, wel heel bitter (lied 718). Daar duurden schuren echt niet, letterlijk. 
De Heilige Schrift helpt ons op weg om daar goed over na te denken en er stevig mee bezig te zijn. We lezen op deze zondag over de omgang van Israël en van Jezus met het ritme der maanden en jaren: Deuteronomium 15 en Markus 10, het middelste gedeelte over de rijke jongeman. We zullen ons vooral concentreren op de lezing uit Deuteronomium. 
Ik hoop u te mogen begroeten in uw mooie kerk in het midden van het dorp.
Aline Looman-Graaskamp, Geldermalsen.