De eerste avond van het seizoen op donderdag 11 oktober 2012

Wij zijn blij dat de heer Ton Duffhues van LTO – zuid vanavond bij ons wil komen spreken rond het thema “Waarden van het land”. Vanuit zijn werk als coördinator Landbouw en samenleving bij de zuidelijke land- en Tuinbouworganisatie, kent hij de drijfveren en de vragen van mensen in de sector. Hij publiceerde een onderzoek onder gewone boeren en tuinders naar de kwaliteit van hun leven op het platteland en schreef samen met de Benedictijner monnik Anselm Grün het boek “Boerenwijsheid”. Hij zal over deze boeken en ervaringen met ons in gesprek gaan. Wij hopen dan ook vele agrariërs én burgers uit Hengelo en omgeving te kunnen verwelkomen voor een boeiende, verdiepende en leerzame avond. Aanvang 20.00 uur in Ons Huis. 
Aleida Blanken