Zondag 29 oktober 2017 Remigiuskerk

Vier je Bijbel, is het motto van de Nationale Bijbelzondag. Uit de Bijbel zelf zullen als centrale lezingen vandaag klinken: Psalm 1 en Matteüs 22: 34-40. Gelukkig de mens die Gods Wet, Gods Woord, door zijn hart en hoofd laat gaan, overdag en ’s nachts. En: wat is de essentie van Gods Wet? Jezus verwoordt het kernachtig. Daar kun je het mee doen. En je hebt er meteen je handen vol aan! Als alternatief voor de “preek” stel ik voor, dat deelnemers aan de dienst in gesprek gaan in groepjes over de betekenis van de Bijbel in hun leven. Dit aan de hand van gespreksvragen. En wat zou het leuk zijn, als iedereen haar of zijn eigen bijbel bij zich heeft. Is het een kostbaar “bezit” voor je? Een “rijke schat van wijsheid” of een boek van troost? Laat maar zien dat en hoe die bijbel bij jou hoort. Dus: wilt u, wil jij, deze zondag je bijbel meebrengen naar de kerk?! Samen vieren we onze bijbel(s).  Ook vieren we in deze dienst de Liefde van God heel tastbaar: in de Maaltijd van de Heer!
AB