Zondag 22 januari 2017 Remigiuskerk - Goede Herder Kapel

Eerste collecte: Stichting COEH, diaconale hulp aan ouderen in Ocna Mures.
In Ocna Mures bestaat er al een aantal jaren een soort ouderenzorg. Zorg voor oudere en hulpbehoevende mensen. Alhoewel de mantelzorg in Roemenië meer vanzelfsprekend is dan hier in Nederland, zijn er in Ocna Mures toch een aantal mensen die hier niet op kunnen terugvallen. Dit komt omdat ze geen naasten hebben of hun naasten ver weg wonen. Daarom biedt de Hongaars Gereformeerde Kerk van Ocna Mures hulp aan deze mensen. Er is 1 persoon in dienst genomen die deze mensen helpt, o.a. met boodschappen doen, koken, zorgen dat de medicijnen op tijd worden ingenomen, hulp in de huishouding, etc..
Deze hulp wordt bekostigd door de COEH en een stichting uit Nordhorn-Duitsland. Het blijkt dat er meer hulpvraag is en wij vanuit de COEH willen ook graag hieraan gehoor geven. Ook de z.g. COEH-cake opbrengst wordt voor dit project gebruikt. Zie ook www.stichtingcoeh.nl.

Tweede collecte: plaatselijk kerkenwerk.
Bijvoorbeeld het jeugd- en jongerenpastoraat. De jeugdouderlingen dragen zorg voor contacten met kinderen en jongeren in onze gemeente. Dit gebeurt voor een groot deel langs informele weg, middels activiteiten als soos, catechese, kindernevendienst. Ook individuele aandacht kan gewenst zijn; het 'er zijn' voor het kind of de jongeren in zijn/haar specifieke omstandigheden.

Uitgangscollecte Remigiuskerk: catechese/cducatie.

Uitgangscollecte Goede Herder Kapel: onderhoud kapel.