Actie voor de voedselbank 1 november 2017

We willen u alvast op de hoogte brengen dat we van plan zijn om tijdens dankdag voor gewas en arbeid de voedselbank onder de aandacht te brengen.
Zo is het de bedoeling om vanaf zondag 22 oktober een winkelwagen onder de toren te zetten om daar alvast levensmiddelen in te zamelen.  
Er is de meeste behoefte aan;
*blikken/potten soep
*blikken knakworst
*blikken/potten groente
*blikken/potten fruit
verse produkten zoals groente en fruit, zijn ook van harte welkom, maar dan moet het in ieder geval nog wel een paar dagen kunnen liggen. Dit is onze eerste informatie. Verdere informatie volgt.
Dit is vast een voormededeling van de ZWO werkgroep.