Kerstfeest

De kerstklokken zullen weer klinken
en roepen met heldere stem;
de kerststerren zullen weer blinken.
Kom, spoed u naar Bethlehem.

En wereldwijd klinken gezangen,
rond kerstboom en kribbe geschaard.
Maar snel wordt het Kind weer vervangen:
een feest van voorbijgaande aard.

Hoe vaak is dit Kind al ontluisterd,
van hemelse glorie ontdaan.
Hoe vaak is het Heil al verduisterd,
als bron van heel ons bestaan?

Toch blijf ik geloven en hopen:
het Kind is de levende Heer!
Door Hem gaat de hemel weer open
en eenmaal zien we Hem weer.

Jelly Verwaal

Ingezonden door Lenie Visser.