Vespers in de Veertigdagen Tijd.

Tijd nemen voor bezinning, samen luisteren, zingen en stil zijn. Dat is wat we doen met de vespers in de periode voor Pasen. Het is een manier van “vasten”: even de telefoon thuis laten of op “stil” en een half uurtje zelf opladen voordat je doorgaat naar sport, vereniging of de vergadering van de kerk. Of een bijzonder moment van ontmoeting dat de rest van je avond verlicht. Hoe je avond er ook uitziet: wees welkom om die te beginnen met de vespers! 
Thema voor deze periode is: Water van dood en leven. Stap voor stap, vijf vespers lang, staan we telkens stil bij een betekenis van water voor ons leven. En we volgen zo ook de Weg van Jezus: Hij werd gedoopt in het water van de Jordaan en zou met Pasen ons het teken geven, dat de dood – waarvoor de zee het symbool is! – niet het laatste woord heeft. Op de avond voor zijn dood wast Hij met water de voeten van zijn leerlingen. Geloofsleerlingen werden al in de vroegste kerk van Christus in de Paasnacht gedoopt, in water ondergedompeld, om met Hem op te staan in een nieuw leven! 
In deze oecumenische vespers gaan leden van de RK- en Protestantse kerk voor en we kunnen ook altijd weer rekenen op creatieve en trouwe medewerking van leden van de beide kerken.
Wanneer: de eerste vesper is op woensdag 21 februari. Daarna: 28 februari, 7 maart, 21 maart en 28 maart. Telkens om 19.30 uur. Woensdag 14 maart vervalt i.v.m. kerkdienst Biddag voor gewas en arbeid.
Waar: Parochiecentrum naast de Willibrordkerk, Spalstraat.
Contactpersoon: ds. Aleida Blanken, tel. 0575-461224, e-mail: dominee@pknhengelogld.nl.