Ingebruikname orgel 6 juni 2015 (2).

Op zaterdag 6 juni, tijdens de dag van de Vrienden van de Hengelose Remigiuskerk, was het dan zover. Het uit 1895 stammende Properorgel werd na een grondige restauratie officieel weer in gebruik genomen. Zo'n 75 mensen waren hiervan getuige. De restauratie werd uitgevoerd door Orgelmakerij Reil uit Heerde. Hans Reil gaf een korte uitleg over hetgeen er allemaal met het orgel gebeurd was. Zo is de nog oorspronkelijke blaasbalg vernieuwd, zijn alle versleten onderdelen vervangen en is alles grondig schoongemaakt, ook de meer dan 1.000 (!) pijpen die het orgel rijk is. Daarna liet Rudi van Straten, senior specialist klinkende monumenten bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, in een kort concert horen hoe goed en helder het orgel weer klinkt. Voorafgaand aan dit concert gaf hij een korte uitleg over de vele registers en klankkleuren die het orgel rijk is. Aan de reacties na afloop te horen, was het een geslaagde middag. Velen zullen nu met andere ogen kijken en andere oren luisteren naar ons mooie orgel.
Ook tijdens de kerkdienst op 7 juni werd ruim aandacht besteed aan de heringebruikname van het orgel. Het thema van de dienst was 'alles wat adem heeft'. Aan de hand van het gedicht 'het orgel' kwamen ook nu de verschillende klankkleuren en registers voorbij. 
De vorige restauratie van het orgel dateert uit 1975. De orgelbouwer heeft verzekerd dat we er nu ook weer zeker minimaal 40 jaar tegen kunnen, met dien verstande dat er natuurlijk wel periodiek (jaarlijks) onderhoud aan het orgel gepleegd moet worden en de klimatologische omstandigheden goed blijven. Met name de luchtvochtigheid mag niet te laag worden. Vooral in de winterperiode als er flink verwarmd moet worden in de kerk is dat een punt van aandacht.