Kerk anno 2016 en daarna (8)

De taakgroep is aan het werk met de uitkomsten van de gespreksavonden. Het tellen van de pictogrammen, hoe vaak een item is genoemd, is niet zo lastig. De opmerkingen die daarnaast gemaakt en opgeschreven zijn, willen wij zeker ook meenemen. 
Al deze informatie brengen wij samen, rubriceren wij, om vervolgens te komen tot een samenvatting. 
Op dit punt zijn wij nu (december 2016) beland. In december hopen wij de samenvatting klaar te hebben en een mogelijk advies.
Vervolgens wordt de uitkomst aan het moderamen en de kerkenraad gegeven. 
Helma Luesink-Momberg.