Vragenformulier

Gelijktijdig met de actie Kerkbalans 2013 hebt u een vragenformulier ontvangen met enkele vragen rond pastorale aandacht, het aanbod vanuit de kerk en of u misschien ook de kerk iets te bieden hebt op niet-materieel gebied.
Wij waren aangenaam verrast door het grote aantal ingevulde formulieren! Er hebben 265 personen de moeite genomen om te reageren. Zo hebben we ons een redelijk beeld kunnen vormen van de behoeften, die er zijn rond het huisbezoek.
Een groot aantal heeft aangegeven, dat zij weinig/niet bezocht worden en dat dat ook goed is zo. Eveneens veel mensen willen zelf aangeven, wanneer zij pastoraal contact wensen. Ongeveer 25 % vindt het fijn, dat er geregeld een predikant, ouderling, pastoraal bezoeker of ouderenbezoeker komt. Maar er zijn ook mensen, die graag vaker bezocht zouden willen worden. Aan de andere kant ook een kleine groep, die geen prijs stelt op bezoek van de kerk. Prettig om te weten, dat veel gemeenteleden aangeven, wanneer zij zich zorgen maken om een gemeentelid, dit dan ook doorgeven. Velen van u vinden dat het aanbod vanuit de kerk tegemoet komt aan de vragen en behoeften als het gaat om geloven in deze tijd. Maar ook een grote groep maakt geen gebruik van het aanbod en heeft er ook geen behoefte aan. Een flink aantal van u is al actief in de kerk als ambtsdrager of als vrijwilliger, maar toch hebben zich evengoed mensen aangemeld, die ook wel iets willen doen voor de kerk. Fijn!
We hebben alle wensen en opmerkingen geïnventariseerd en de komende tijd zullen we hieraan aandacht besteden. Hartelijk dank voor uw medewerking!