Amnesty-schrijfactie.

De Amnesty-schrijfactie vind nog maar 1x in de maand plaats en wel op de 
2e zondag van de maand. Neem die zondag een euro extra mee naar de kerk 
zodat u een brief kunt kopen als u dat wilt.