Oikocredit

Vanuit ZWO vragen wij dit keer graag uw aandacht voor Oikocredit. Onze diakonie heeft een deel van zijn kapitaal belegd in Oikocredit en ook de jongeren van de soos zijn gezamenlijk in het bezit van een aandeel Oikocredit sinds het najaar van 2010. Dat wil zeggen, tweehonderd euro is aan het werk: als microkrediet voor een kleine ondernemer of boer. Dat geld rolt nog steeds! Zij zijn dus al duurzame beleggers. Geld lenen is een eerlijke en toekomstbestendige manier van ontwikkelingssamenwerking. U kunt ook meedoen. Hieronder een bericht van Oikocredit Nederland.
 
Coöperaties als motor van ontwikkeling.
Coöperaties spelen een belangrijke rol bij de bestrijding van armoede. Het coöperatieve model is niet iets dat afgestoft moet worden, maar is springlevend. De Verenigde Naties hebben 2012 zelfs uitgeroepen tot het Internationale Jaar van de Coöperaties, omdat ze de groei van coöperaties wil stimuleren. Overal in de wereld staan coöperaties in 2012 in de schijnwerpers.
Oikocredit is een van de weinige internationaal opererende coöperaties, met bijna 600 leden uit alle windstreken. Zorg voor de gemeenschap, gelijke rechten en democratisch bestuur staan centraal bij alle activiteiten van Oikocredit. Oikocredit heeft kerkelijke wortels en verstrekt leningen aan microfinancieringsinstellingen (fair trade), coöperaties en het midden- en kleinbedrijf in bijna zeventig landen. De coöperaties waar Oikocredit in investeert dragen bij aan sociaaleconomische ontwikkeling van de gemeenschap. Coöperaties in eerlijke handel, landbouw, productie en financiële dienstverlening creëren werkgelegenheid voor hun leden en ondersteunen hun leden op het gebied van voedselveiligheid en de emancipatie van vrouwen. Bijna driehonderd van de achthonderd projectpartners van Oikocredit zijn coöperaties.

De rol van coöperaties.
Wereldwijd zijn bijna 1 miljard mensen bij coöperaties aangesloten. Coöperaties zorgen ervoor dat mensen het lot in eigen hand nemen en versterken hun zeggenschap en economische positie. Economische samenwerking tussen boeren en boerinnen leidt ertoe dat zij minder afhankelijk worden van tussenhandelaren en een hogere prijs ontvangen voor bijvoorbeeld hun thee, koffie of mango’s. 

Coopetrarrazú verbetert positie Costa Ricaanse koffieboer.
De coöperatie Coopetrarrazú is in 1960 opgericht door 230 kleine boeren als antwoord op de oneerlijke zakelijke praktijken van grote bedrijven. Ze heeft momenteel 2600 leden en is uitgegroeid tot de grootste werkgever in de regio. Doordat Coopetrarrazú de boeren vooraf een deel van de aankoopprijs van de verwachte koffieoogst betaalt, kunnen de boeren in de groei- en oogstperiode financieel rondkomen. Leden kunnen trainingen volgen, tegen goede voorwaarden krediet ontvangen, voordelig kunstmest inkopen, een veearts raadplegen, gereedschap kopen, naar de supermarkt gaan en hun auto laten repareren. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel. Geen van de leden gebruikt nog bestrijdingsmiddelen omdat de grond hierdoor uitgeput raakte. Oikocredit heeft de coöperatie sinds 2005 drie leningen verstrekt, met een totaalbedrag van 3 miljoen dollar. 

Een aandeel in een betere wereld.
Wat betreft de instroom van kapitaal moet Oikocredit het hebben van beleggers (waaronder veel kerkelijke instellingen en particulieren) die voor sociaal rendement kiezen. Oikocredit wil nog meer mensen toegang geven tot financiering. Draag ook bij aan een rechtvaardiger wereld! Zie www.oikocreditnederland.nl of neem contact op met het kantoor in Utrecht (030-2341069) of met ondergetekende.
Aleida Blanken, tel. 0575-461224.