Start huiscatechese 5 oktober 2012

We zijn weer begonnen met de voorbereidingen voor de huiscatechese. Ook dit jaar zullen jongeren van 12 tot 16 jaar bij iemand thuis de catechese volgen. Dit jaar zal het programma centraal staan rondom de 10 woorden. Woorden van Godswege die zijn als richtingwijzers in ons leven en denken. Vrijdag 5 oktober is de gezamenlijke start van de huiscatechese. We zijn heel blij dat Frida Meints de nieuwe groep zal begeleiden, de andere groepen worden begeleid door Karin en Erik Schuerink en door Han en Germa Tekelenburg. De kinderen zullen persoonlijk nog een uitnodiging krijgen.
Namens het huiscatecheseteam, ds. Christien Ferrari.