Jubileum ds. Elbert

Op zondag 6 maart 2011 vierde ds. Bart Elbert zijn 25-jarig ambtsjubileum. Er was een speciale dienst in zijn gemeente Roden-Roderwolde, maar ook vanuit Hengelo hebben wij iets van ons laten horen. Er was een grote felicitatiekaart met voorop de Remigiuskerk en velen hebben na de kerkdienst van zondag 27 februari hun naam of een persoonlijk woord op de kaart geschreven. Die kaart is 6 maart door enkele Hengelose gemeenteleden overhandigd. Wij willen Bart ook langs deze weg nog van harte feliciteren en wensen hem toe dat hij nog met veel plezier vele jaren dit mooie werk mag doen!

Een grote Verrassing.

Ja, dat was het zeker op zondag 6 maart jl. Het begon al op de parkeerplaats van “Op de Helte” en later in de hal waren er opeens nog meer bekende Hengeloërs te begroeten. Geweldig..... De stille trom was kennelijk geroerd. Deze zondag stonden wij als Protestantse gemeente in Roden stil bij mijn 25-jarig ambtsjubileum, zoals dat zo mooi heet. Ik mocht de dienst doen, de twee cantorijen zongen mee en daarna zouden wij koffie drinken… Maar het liep onverwacht en overweldigend verrassend anders. En daarbij was u, waren jullie met een hartelijke delegatie vertegenwoordigd. Dank voor jullie aanwezigheid, jullie goede gaven en de lieve wensen per post en de prachtige winterse Remigiuskaart. Daar word ik nu helemaal warm van. Geweldig! Verder zijn we weer een beetje bijgepraat en vol belangstelling volg ik op de site de verbouwing, het stiltecentrum. Prachtig. Het gaat ons trouwens goed. We zijn gezond, het werk is uitdagend inspirerend. Elisabeth werkt als dyslexiespecialist. Sarah en Eva wonen, werken en studeren in Groningen. Zo gaan wij verder met alles wat het leven ons brengt, geeft en neemt. We wensen u en jou alle goeds, met onze hartelijke groeten.
Elisabeth en Bart Elbert.