Archiefstukken.

In verband met de restauratie moest de oude sacristie, ook wel "het gevang" genoemd, worden ontruimd. Door de kerkrentmeesters werden de nodige oude stukken aangetroffen die het waard zijn te worden bewaard. Zie de lijst hieronder. Een aantal daarvan werd door hen gefotografeerd; zie hiervoor het fotoalbum (Archief "Gevang" 1, 2 en 3).

Lijst te bewaren stukken: 
1948 richtlijnen van de NH “onderhoudt Uw oude archieven!”
Kerkleven, 1970 t/m 1977 en 3 ex. 1978;
Catalogus formulieren verplicht gebruik vlgs kerkorde;
1 ex. vervolgbundel op de Evangelische gezangen 1866 met aanhangsel klassieke liederen;
1 ex. Plaatselijk reglement beheer kerkelijke goederen/fondsen Hengelo G. 1922;
1 ex. Cohier van den hoofdelijken omslag in de NH gemeente te Hengelo G; 
1 inlegex. orden van dienst Remigiuskerk bij liedboek
1 inlegex. Ten gebruike van de eredienst bij liedboek (witte kaft)
1 inlegex. Ten gebruike van de eredienst bij liedboek (grijze kaft
1 ex.: sommatie om zitplaatsen te betalen;
2 ex. het Orgaan v.d. Ver. v. Kerkvoogden 0kt. en dec. 1925;
betalingsbewijzen: 1923, 1926, 1927,1930, 1931, 1932, 1934, 1938, 1939,1940, 1941, 1944, 1946, 1947, 1948
plattegrond bankenplan
2 dozen alfabetisch registratie gemeenteleden 1960-1970?
Synodalia 1880
Staat van het fonds voor noodlijdende kerken 1888
Dienstbrieven Synode 1887-1889 afscheidingen binnen NH-kerk
Agenda Classicale vergadering 1888 en 1889
1901 bestek t.b.v. renovatie oude pastorie;
Ingekomen stukken 1798-1854 synodalia
Ingekomen stukken 1860-1885 synodalia;
Synodale brieven en besluiten 1890-1911
Synodale voorstellen en besluiten 1945-1960 en giroafschriften 1952, 1953,1954
Boek ontwerp voor een kerkorde 1947
Boek Kerkorde 1e lezing 14-10-1949
Archief synodalia 1961 t/m 1964
Beroepingswerk Pred. NH gemeente 1972 ds. Kabel
Brieven a.d. kerkenraad 1969 t/m 1977
Jaarverslagen kerkenraad 1976 t/m 1981