Startzondag 2015


Buren en vredeswensen op Startzondag.
Al vroeg stonden de deuren van de Remigiuskerk open en streken de eerste gasten neer. Zondag 20 september had de Raad van Kerken ter gelegenheid van Startzondag een ontbijt georganiseerd voor kerkleden en... Lees meer...
We gaan, samen met de Rooms Katholieke Geloofsgemeenschap en de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, weer van start met een nieuw seizoen in ons dorp. Een seizoen, waarin we oog en oor willen hebben voor onze samenleving, voor wie aandacht of... Lees meer...
Goede Buren.
Deze zondag maken we als gezamenlijke kerken in Hengelo de start voor het nieuwe seizoen. De Raad van Kerken heeft een bijzonder programma in voorbereiding. In en rond de Remigiuskerk bewegen we ons rond het thema “Goede... Lees meer...