Zondag 27 augustus 2017 Remigiuskerk

Onderhoudsfonds.
Voor het in standhouden na de restauratie/herindeling is natuurlijk met regelmaat geld nodig om het een en ander te bekostigen. Op dit moment gaat het dan vooral om klein onderhoud. Onderdelen die aandacht vragen zijn o.a. de jaarlijkse controle door de Monumentenwacht, klein onderhoud van het leiendak, de afdekking van de steunberen en de glas-in-loodruitjes waarvan er toch steeds een aantal sneuvelen. De laatste grote renovatie is natuurlijk wel betaald maar de hiervoor gebruikte budgetten moeten ook weer aangevuld worden want zonder geldelijke middelen valt er weinig te onderhouden. Graag uw bijdrage en als het kan royaal, zodat we als “vrijwilligers” weer uit de voeten kunnen.
Namens de kerkrentmeesters,
Geert Hiddink.