Bij de vieringen 2018


Biddag voor gewas en arbeid.
Werk en economie zijn onderwerpen die in iedere kerkdienst aan de orde kunnen komen als zaken die ons leven in belangrijke mate bepalen. Op een moment in het kerkelijk jaar als Biddag springen ze in het bijzonder... Lees meer...

Er zal wat te spetteren zijn, denk ik zo, deze zondag! Want het thema van deze Kerk en School dienst is: Mozes! En Mozes’ naam betekent: “uit het water getrokken”. Hij is bovendien ook de man, die zijn volksgenoten door het water van de zee... Lees meer...
Vandaag is het klein-Pasen. Zondag Leatare: “verheug u”. 
Deze zondag ‘Leatare’ is bedoeld om niet helemaal in somberheid vast te raken.
Het is het middelpunt van de 40-dagentijd. 
We lezen uit het Johannes evangelie, het... Lees meer...

In de dienst op zondag 4 maart om 10.00 uur in de Remigiuskerk zou drs. G. Zemmelink voorgaan. Wegens ziekte is zij echter verhinderd en wordt ze vervangen door dhr. R. Baauw uit Wichmond.
Lees meer...

Veertig Dagen Tijd is tijd van bezinning. Maar ook van actie, in omzien naar en solidariteit met de armsten in de wereld. Dat vraagt Jezus van ons. Hij beweegt tot op vandaag mensen om hun tijd, geld, kennis en aandacht te delen voor het welzijn... Lees meer...

4-de Zondagdienst.
We willen dat de economie altijd maar blijft groeien. We hebben nooit genoeg en willen altijd maar meer… meer… meer…
Op 25 februari komt Mevr. Mia Tankink in de Goede Herder Kapel en geeft ons verrassende en... Lees meer...

De eerste zondag van de Veertig Dagen Tijd beginnen we samen met de cantorij. “Veertig dagen, weken, jaren wachten, willen weten en ervaren dat iets nieuws, verandering met vreugd’ en moeite samen ging” is het refrein van één van de... Lees meer...

We horen uit de Bijbel vanmorgen twee verhalen over een mens die genezen wordt van melaatsheid. Uit 2 Koningen 5 en Marcus 1. We horen Elisa en Jezus, hoe zij de genade en de barmhartigheid van God laten voelen en ervaren. De genezen mensen voelen... Lees meer...

We lezen: Jesaja 6, 1-8 en Lucas 5, 1-11.                 
Twee mensen, Jesaja en Simon Petrus, beiden ervaren iets wat het 'gewone' overstijgt. Ze zijn overdonderd, ze huiveren, ze deinzen terug en voelen zich... Lees meer...

Begin februari is het tijdstip van werelddiakonaatszondag. Het lijkt mij een zeer belangrijke zondag, want hoe vaak hoor je mensen niet vragen: wat is nou eigenlijk het onderscheid tussen deze zondag en zendingszondag? Een wezenlijke vraag. We... Lees meer...

We komen vandaag in de kerk rond “De Tafel van Samen”. Plechtig, vanuit de traditie, noemen we dit het Heilig Avondmaal. Een ritueel van breken, delen en ontmoeten, van een klein stukje brood en een slokje wijn, dat een centrale betekenis... Lees meer...

Oecumenische viering. 
“Recht door zee” is het thema van deze oecumenische viering op de eerste dag van de Week van Gebed voor de Eenheid. De Raad van Kerken Nederland reikt dit thema aan vanuit verbondenheid met christenen en kerken in... Lees meer...

Johannes 2: 1-11. 
We kennen het allemaal, het verhaal dat Jezus tijdens de bruiloft in Kana water verandert in wijn. We noemen het een wonder! Maar de evangelist Johannes, die het verhaal vertelt, spreekt over een teken! We moeten dus op... Lees meer...

Fijn, om op Kana-zondag te mogen voorgaan. Ik herinner me Kana als een wat rommelig stadje in Noord Israël, waar onze touringcar chauffeur in 2010 even stopte voor een wijnwinkeltje. Sommigen uit onze reisgroep volgden hem even om snel ook zo’n... Lees meer...

Veurpraeksel.
Op de eerste zondag in het nieuwe jaar vieren de kerken wereldwijd de Drie Koningen die Jezus kwamen aanbidden. De evangelist Mattheüs wil ons iets speciaals zeggen en meegeven als hij dit verhaal aan ons vertelt: 
Hij wil... Lees meer...