Goede Voornemens

Goede voornemens: doet u daar (nog) aan? Op de drempel van een nieuw jaar beloof je je zelf of je naasten om een slechte gewoonte te doorbreken, om een lang uitgestelde actie eindelijk te ondernemen, om de stap te zetten naar de ander met wie het contact verbroken was. De jaargrens kan een goede aanleiding zijn om het er eindelijk van te laten komen. Of hebt u het opgegeven, teleurgesteld als u was in u zelf of de resultaten? Of kan een goed voornemen bij jou elke dag van het jaar in actie worden omgezet? Het leuke van een bekende datum is, dat je niet de enige bent met – in dit geval een goed voornemen en te nemen actie. Het kan dan net als met een collectieve vastenperiode helpend zijn, om samen met anderen te werken aan verandering. Je zou het samen met een vertrouwd iemand kunnen doen: allebei je goede voornemen uitwerken, en elkaar op de hoogte houden hoe het gaat, wat het met je doet. Dan ben je elkaars supporters. Maar ik geloof, dat er één grote supporter is, die jou en mij raadt geeft en weg wijst. Je zou, met Psalm 119: 33-40 kunnen bidden: 

Heer, leer mij wat uw regels zijn,
ik wil ze mijn hele leven volgen.
Laat me uw wet begrijpen,
dan kan ik me daaraan houden,
met heel mijn hart.
Help mij om te doen wat u vraagt,
want dat doe ik het liefst.
Ik wil niet zoeken naar rijkdom,
maar bezig zijn met uw wetten.
Laat mij niet verlangen naar zinloze dingen.
Help me met uw wetten,
leer me om goed te leven.
Doe wat u beloofd hebt,
dan zal ik u altijd eren.
Bescherm mij tegen mensen die mij uitlachen.
Zij maken me bang,
maar uw wetten maken mij gelukkig.
Ik wil leven zoals u dat van mij vraagt.
Help me om te leven zoals u bedoeld hebt.


Als je bedenkt, dat de “wetten” van God geen strenge, bovenmenselijke voorschriften zijn, maar een wegwijzing in liefde en goed samenleven – dan wil je die wetten wel volgen. Samen leven; daar draait het om vanuit gelovig leven. Waarom stranden “goede voornemens” soms vroegtijdig? Omdat de voornemer het alleen doet of voor zich zelf alleen. Laten we elkaar daarom helpen en steunen bij persoonlijke uitdagingen in levensstijl, verandering en daadkracht. En: Ga met God en Hij zal met je zijn! 
Ik wens u en jullie allen vrede en alle goeds in het nieuwe jaar. Tot ziens onderweg, in huis of kerk. 
Een hartelijke groet,
ds. Aleida Blanken.