Startzondag 18 september 2016

Oecumenische viering - beleef het samen!
Zondag 18 september 2016, een mooie nazomerdag om samen de oecumenische startzondag te vieren in de Willibrorduskerk in Hengelo met als thema; deel je leven! En bij voorkeur samen. Dat woord kwam in verschillende thema’s terug en dat woord klinkt zo eenvoudig, maar is toch zo belangrijk. Om dit vanuit de drie plaatselijke kerkgenootschappen en onder de vlag van de Raad van Kerken in Hengelo zo te beleven is een groot goed!
Ter voorbereiding op deze startzondag is in de vergadering van de Raad van Kerken besproken om nog wat extra invulling aan deze dag te geven. De conclusie was dat de voorbereiding hiervoor te kort was en dit meegenomen zal worden voor de startzondag 17 september 2017. De gedachte is om hiervoor een werkgroepje te vormen om deze oecumenische viering extra vorm te geven. Vrijwilligers voor deze werkgroep kunnen zich melden bij ds. Aleida Blanken, Gerry Spekkink of Jaap van Gijssel.
En zonder dat dit in de Raad van Kerken besproken is kwam de extra invulling toch met een bloemengroet voor een ieder. Dat biedt perspectief voor de viering in 2017, samen!!