Kerkstraat 15

Gebruik.
De diaconie heeft het beheer van Diaconaal Centrum Kerkstraat 15. In dit pand vinden kerkelijke nevenactiviteiten plaats zoals kindernevendienst, creche en ontvangst van familie in geval van uitvaartdiensten vanuit de kerk. De Vrienden van de Remigiuskerk hebben er een wand met tweedehands boeken voor verkoop. Het pand is diaconaal centrum met activiteiten als de Inloopmorgen, de Ontmoetingsmaaltijd en de soos voor jongeren in de Smederij achter het pand.
Inloopmorgen. 
Iedere dinsdagmorgen van 10 tot 12 uur is Kerkstraat 15 geopend en staan twee gastvrouwen/heren klaar voor gasten. Men kan even koffie komen drinken, een spelletje doen, de krant lezen of een gesprek voeren. Tevens is er een informatierek met diverse folders op sociaal en maatschappelijk gebied en men kan tijdschriften lezen en lenen op het gebied van werelddiakonaat en ontwikkelingssamenwerking. Ook kunnen er tweedehands boeken ten behoeve van de Vrienden van de Remigiuskerk gekocht worden. De Inloopmorgen staat open voor alle dorpsgenoten. 
Ontmoetingsmaaltijd. 
Vanaf september 2012 is van start gegaan met een maandelijkse ontmoetingsmaaltijd voor gemeenteleden en dorpsgenoten. Een vrijwilligersteam bereidt de maaltijd voor en gasten kunnen intekenen tegen een redelijke vergoeding. Doelstelling is ontmoeting in een ontspannen en gastvrije sfeer, waarbij nieuwe contacten gelegd kunnen worden en bestaande banden worden verstevigd. Samen eten bevordert immers de gemeenschapsvorming en kan voor velen tevens een bijdrage leveren ter voorkoming van eenzaamheid. Aan de Ontmoetingsmaaltijd (voorlopige benaming) zijn alle belangstellenden, jong en ouder, alleengaand, gezin of paar, van harte welkom. De data zullen worden gepubliceerd in Klokgeluiden en op de website. 
Contactpersoon: ds. Aleida Blanken.