Oecumenische motortoer 5 juni 2017

Om een goede traditie voort te zetten wordt opnieuw op 2e Pinksterdag door de gezamenlijke kerken een oecumenische motortoerrit georganiseerd. Behalve bijzondere oecumenische ontmoetingen en het delen van enthousiasme voor motoren, is het doel om samen te genieten van ritten door de natuur en een bezoek te brengen aan een passende bestemming. Het voornemen is om dit jaar een toerrit te maken op de prachtige Veluwe met o.a. een bezoek aan een vlindertuin. 
De start is om half tien 's ochtends bij de Willibrorduskerk, Spalstraat 38. Vanaf negen uur is er eerst koffie. Om mee te doen met deze motortoerrit, als rijder of als passagier, is een berichtje aan Chris Peelen (tel. 462799 of e-mail cpeelen@live.nl ), Jaap van Gijssel (tel. 464460 of e-mail jjvg@dds.nl) of Gerry Spekkink (tel. 461146 e-mail spekkink@hetnet.nl) voldoende. Kosten bij inschrijving: € 12,50. Hiervoor krijgen de deelnemers een mooie motortocht, koffie aan het begin en een lunchpakket. De meeropbrengst komt ten goede aan “Puur Natuur“ van de Stichting Philadelphia. Zo genieten ook anderen mee!