Zondag 14 februari 2016 ZWO-dienst

Deze zondag is het begin van de 40-dagentijd. De dienst zal helemaal in het teken staan van het thema van Kerk in Actie: zet een stap naar de ander. Maar we willen eigenlijk beginnen met de woensdag ervoor Aswoensdag met als tekst: ik ga, maar…. Het askruisje vertelt ons “Gedenk mens, dat je stof bent en tot stof zult weerkeren”. “Het lied van Lot” van Stef Bos past hier goed bij en we zullen het dan ook horen. Bij deze eerste zondag van de 40-dagentijd staat als tekst “wil je opstaan en mij volgen”. Eén van de lezingen is uit Deuteronomium: De Tien Woorden. En gaandeweg de dienst nemen we u letterlijk mee langs de prachtige expositie van Gerard van Ursem met als titel “De Tien Woorden”. Zie het aparte bericht hierover. De Tien Woorden als handwijzers, leeftocht voor onderweg, als mensen in de “woestijn van de wereld”, met en achter Jezus aan – die op de proef werd gesteld in de woestijn. Zo hopen we samen een eerste stap te zetten, onderweg naar Pasen.
Namens de ZWO bent u van harte uitgenodigd.